Odstaw swój komputer.

Odstaw swój komputer.W świecie sportu to, co mówią dziennikarze i piszą najważniejsze gazety oraz portale sportowe, jest niekiedy ważniejsze dla kibiców, aniżeli obiektywne wyniki. Dlatego sportowcy z jednej strony wpadają czasami w konflikt z konkretnymi redakcjami albo indywidualnymi dziennikarzami, gdy odbierają serię artykułów na temat swój lub swojego klubu jako zbyt personalny czy krzywdzący.Faktem jest natomiast, że media zaangażowane w komentowanie i zapowiadanie wydarzeń sportowych często przyjmują rolę dzienników opiniotwórczych. Ponieważ zaś kibice najróżniejszych dyscyplin sportowych na całym świecie mają skłonność do traktowania swoich barw narodowych lub klubowych jak świętości, wokół niektórych publikacji i tez natychmiast powstaje sytuacja zapalna.Wielu sportowców ogranicza więc swoje kontakty z dziennikarzami do absolutnego minimum, do całej reszty zadań typowo PR-owskich delegując swojego menadżera lub agenta. Niektórzy wynajmują nawet do obsługi swojego wizerunku całe specjalistyczne agencje.